Démokritos z Abdér

Démokritos z Abdér alebo Demokritos z Abdér alebo Demokrit (z Abdér) (* asi 460 – † 370 pred Kr.) bol starogrécky filozof, tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov (2). Bol súčasníkom sofistov Sokrata a Platóna a vynikajúcim matematikom, čo ovplyvnilo aj podobu jeho diela, akejsi matematickej teórie hmoty: jestvujú len atómy a prázdno (priestor, nebytie), v ktorom sa atómy pohybujú.

Démokritos z Abdér
Západná filozofia
Staroveká filozofia
Démokritos z Abdér
Biografické údaje
MenoDemokritos
Narodenie460 pred Kr.
Úmrtie370 pred Kr.
Dielo
Oblasť záujmuMetafyzika, Matematika, Astronómia
Význačné myšlienkyAtomizmus
Odkazy
Spolupracuj na CommonsDémokritos z Abdér
(multimediálne súbory na commons)

Atómy sú malé, nepriestupné a ďalej nedeliteľné hmotné čiastočky, ktoré majú vlastný pohyb a tiaž, čím vytvárajú, vzájomne na seba narážajúc pohyb zvaný vír. Atómy sa dajú rozlíšiť podľa tvaru, polohy a dotyku (usporiadania). Pomocou toho Demokritos vysvetľuje kvalitatívnu diferencovanosť skutočnosti. Demokritos rozlišuje kvality, ktoré sú dané objektívne povahou atómov a povahou vecí, napr. tiaž, rozpriestranenosť, a kvality, na charaktere ktorých sa podieľa aj vnímajúci, ako napr. farby, vône a pod.

Rozlišuje svetlé a temné poznanie. Svetlé je poznanie rozumom a temné, naopak, zmyslami.

Skladbu sveta, vecí, ktoré vnímame, možno pochopiť len rozumom, ktorý preniká do ich vnútra.


Demokritos podáva prísne deterministický výklad sveta: vysvetliť niečo znamená objaviť jeho príčiny.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok