Dôvera alebo dôverovanie je viera či spoliehanie, alebo presnejšie predpoklad, že vývoj (pri existencii alternatív konania) bude mať kladný alebo očakávaný vývoj, prípadne očakávanie od osoby alebo organizácie, že ich budúce konanie sa bude pohybovať v rámci spoločných hodnôt alebo morálnych predstáv.

Vec alebo osoba, ktorej sa dá dôverovať či veriť, sa označuje ako hodnoverná, vierohodná, kredibilná alebo dôveryhodná. Osoba, ktorá zradila dôveru či sľub, sa nazýva vierolomná.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Dôvera
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dôvera