Dalitovia alebo nedotknuteľní alebo zriedkavo daliti (v sanskrite dalita – doslova: rozštiepený, rozbitý, rozpolený, roztrúsený) je najnižšia indická kasta.

Pomenovanie nedotknuteľní vyjadruje ich sociálne postavenie v indickej spoločnosti. Dalitovia majú silné kolektívne vedomie. Ich spoločnosť je postavená hlavne na pracovnej sile, no sú permanentne okrádaní: trhom, vyššími triedami, sebou navzájom. Zároveň sú silne utláčaní psychicky a veľakrát aj fyzicky vyššími kastami.[1]

Ide o osoby, ktoré vykonávajú práce, ktoré sú považované za rituálne znečisťujúce, a preto zakázané všetkým mimo radov pôvodného obyvateľstva. Sú to osoby stojace mimo rámec kastovej súpravy. [2] Byť mimo kasty značí nepatriť do spoločnosti bežných ľudí, a keďže sú nedotknuteľní značne diskriminovaní svojim stavom, mnohí prestupujú na budhizmus, islam a iné náboženstvá, kde neexistuje kastové delenie ako v hinduizme.[3]

K najväčším konverziám na budhizmus pomohol Ámbédkar. Dôvodom konverzií bolo predovšetkým znechutenie a nespokojnosť so spoločenským postavením, ktoré bolo dalitom prisúdené vyššími kastami. Brahmaizmus bol vnímaný ako príčina ich utrpenia a na základe toho bola hľadaná alternatívna viera.[4] V 80. rokoch sa utvorilo množstvo dalitských organizácií, ktoré sa živo uplatňujú v politickej sfére a snažia sa tiež o spoluprácu s moslimami. Dalitská tlač tvrdí, že až 80% indických moslimov je dalitského pôvodu, pretože v stredoveku prestupovali na islam hlavne nedotknuteľní. V tomto období, čiže v 80. rokoch 20. storočia, prestupuje množstvo dalitov na islam, kresťanstvo a budhizmus, z dôvodu nevyrovnaného postavenia.[5]

Referencie upraviť

  1. Kancha I. Why I am not a Hindu: a Sudra critique of Hindutva, philosophy, culture and political economy. Calcutta : Samya, 2002. s. 117.
  2. Zbavitel D., Marková D., Krása M. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad. 1997. s. 34.
  3. Zbavitel D., Marková D., Krása M. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad 1997. s. 342.
  4. TELTUMBDE, A.. Theorising The Dalit Movement: A Viewpoint [online]. [Cit. 2012-05-25]. Dostupné online.
  5. D., Marková D., Krása M. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad 1997. s. 343.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dalitovia