Dedinský potok (prítok Teplice)

Dedinský potok je potok v Turci, na území okresu Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Teplice, meria 8 8 km a je tokom V. rádu.

Pramení v Kremnických vrchoch, v podcelku Flochovský chrbát, na severozápadnom svahu Javorovej studne (1 279,7 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 060 m n. m. Najprv tečie západným smerom, zľava priberá prítok (877,0 m n. m.) zo severovýchodného svahu Krpca (1 030,9 m n. m.) a stáča sa na severozápad. Z pravej strany priberá potok Vríč (1 3 km), vstupuje do Turčianskej kotliny a preteká obcou Horná Štubňa. Na jej území priberá pravostrannú Bukovinu (2 km), stáča sa a tečie smerom na sever. Severne od obce ústi v nadmorskej výške cca 555 m n. m. do Teplice.