Dedinský potok (prítok Teplice)

Dedinský potok je potok v Turci, na území okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Teplice, meria 8,8 km a je tokom V. rádu.

Pramení v Kremnických vrchoch, v podcelku Flochovský chrbát[2], na severozápadnom svahu Javorovej studne (1 279,7 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 060 m n. m. Najprv tečie západným smerom, zľava priberá prítok (877,0 m n. m.) zo severovýchodného svahu Krpca (1 030,9 m n. m.) a stáča sa na severozápad. Z pravej strany priberá potok Vríč (1,3 km), vstupuje do Turčianskej kotliny a preteká obcou Horná Štubňa. Na jej území priberá pravostrannú Bukovinu (2 km), stáča sa a tečie smerom na sever. Severne od obce ústi v nadmorskej výške cca 555 m n. m. do Teplice.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.