Defrazeologická derivácia

Defrazeologická derivácia je proces vzniku slova z frazeologickej jednotky, napr: biely ako sneh – snehobiely, lámať si hlavu nad niečím – hlavolam. Niekedy sa tento pojem stotožňuje s frazeologickou deriváciou.

LiteratúraUpraviť

  • L. I. Rojzenzon, 1973.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.