Degradácia (hodnosť)

Degradácia v armáde, polícii atp. je odobratie vyššej hodnosti a menovanie do nižšej hodnosti. Opakom degradácie je povýšenie.

Degradácia je jednou z foriem trestu za nejaké prečinenia.