Dejiny politického myslenia

Dejiny politického myslenia tvoria časť politológie, ktorá skúma vývin politického myslenia.

Úlohou dejín politického myslenia je zhrnúť a zovšeobecniť názory na politiku, politické inštitúty, deľbu politickej moci čiže na tvorbu usporiadania spoločnosti.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.