Dekontaminácia

Dekontaminácia je očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie; odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia.

- odstránenie nežiaduceho znečistenia surovín, prostredia, zariadení a výrobkov.