Deliktuálna spôsobilosť

Deliktuálna spôsobilosť znamená spôsobilosť osobne sa zodpovedať za vlastné zavinené protiprávne konanie. Zakladá sa ním právna zodpovednosť spojená s povinnosťou niesť právne následky. Na Slovensku sa nadobúda dovŕšením 14. roku.

Pozri ajUpraviť