Delo je hlavňová strelná zbraň určená na ničenie živej sily, bojových prostriedkov, techniky a obranných objektov protivníka. Vyznačuje sa kalibrom viac ako 20 mm a hmotnosťou, ktorá neumožňuje premiestňovanie zbrane jedným človekom.

122 mm húfnica D-30 sovietskej výroby.

Rozdelenie upraviť

 
88 mm protilietadlové delo Flak 38 nemeckej výroby.
 • Podľa technických a balistických vlastností
  • kanón – delo strieľajúce prevažne priamou paľbou a spodnou skupinou uhlov, vyznačuje sa vysokou počiatočnou rýchlosťou strely
  • húfnica – delo strieľajúce prevažne nepriamou paľbou hornou skupinou uhlov
  • mínomet
  • mažiar
 • Podľa spôsobu pohybu
  • ťahané delo – je prepravované ťahaním, napríklad za vozidlom alebo za zvieracím záprahom, pri streľbe sa od ťažného prostriedku odpája
  • samojazdné delo – delo, spravidla odvodené od ťahaného dela, a vybavené pomocným motorom a riadením, na krátku vzdialenosť sa presunie samostatne
  • samohybné delo – je prepravované na pásovom alebo kolesovom podvozku s vlastným pohonom, s ktorým je trvalo spojené (aj počas streľby)
  • stacionárne delo – delo trvalo zabudované do obranného objektu (stavby) alebo delo, ktoré nie je možné jednoduchým spôsobom prepraviť na iné miesto
 • Podla bojového určenia
  • poľné delo
  • pechotné delo
  • horské delo – delo, obvykle, ale nielen, húfnica, osobitne konštruovaná pre boj v horách. Okrem iného sa vyznačuje tým, že sa dá pre prepravu jednoducho rozobrať na niekoľko hlavných častí, ktoré je možné prevážať na zvieratách či nosičmi. Po druhej svetovej vojne kategória zaniká a je nahradená mínometmi a bezzáklzovými delami.
  • protitankové delo – delo osobitne konštruované pre boj s pohyblivými obrnenými cieľmi, spravidla protitankový kanón
  • protilietadlové delo – delo osobitne konštruované pre streľbu na vzdušné ciele, takmer výlučne kanón
  • lodné delo – delo, spravidla veľkého kalibru, konštruované pre použitie na lodi
  • pevnostné delo – delo, osobitne konštruované pre použitie v obranných stavbách
  • obliehacie delo – delo určené predovšetkým na ničenie obranných stavieb
  • železničné delo – delo, spravidla kanón veľkého kalibru, umiestnené na špeciálnom železničnom podvozku (vagóne)
 • Podľa spôsobu zmiernenia spätného nárazu

Základné časti dela upraviť

Ťahané delo (kanón a húfnica) má tieto základné časti:

 • hlaveň (1) so záverom (2)
 • brzdovratné zariadenie (3)+(4)
 • kolíska (4)
 • vyvažovače (5)
 • vrchná lafeta (6) s riadidlami (7)
 • spodná lafeta (8) s podvozkom (9)
 • mieridlá (7)
 • štít (11) a príslušenstvo
 • lafetové ramená (10)

Hlaveň upraviť

Hlaveň je tvorená dušou hlavne (vnútorná časť hlavne s vývrtom), plášťom hlavne (vonkajšia časť hlavne) a zadkom hlavne, na prednom konci môže niesť úsťovú brzdu. Zadok hlavne je s dušou a plášťom hlavne spojený závitom. Duša hlavne môže byť výmenná, plášť hlavne môže pozostávať z niekoľkých častí, celá hlaveň môže byť tiež vyrobená ako jeden kus.

Hlaveň je spojená s brzdovratným zariadením, podopretá vyvažovačmi a pohyblivo umiestnená v kolíske.

Záver upraviť

Záver je mechanizmus, ktorý uzatvára nábojovú komoru dela. Môže byť klinový alebo šroubový. Okrem toho nesie mechanizmy, ktoré zabezpečujú iniciáciu (odpálenie) náboja v hlavni a vytiahnutie nábojnice z hlavne.

Brzdovratné zariadenie upraviť

Zabezpečuje plynulé prenesenie impulzu výstrelu z hlavne na lafetu dela. Brzdenie hlavne pri výstrele je rozložené do podstatne dlhšieho časového úseku, než samotný výstrel a tým sú znížené sily, ktoré pôsobia na lafetu. Po zastavení hlavne je táto v zadnej polohe a je ju potrebné vrátiť do prednej polohy – to zabezpečuje vratník, ktorý je súčasťou brzdovratného zariadenia.

Kolíska upraviť

Kolíska je pevný nosník, na ktorom sú drážky alebo vodítka, v ktorých sa pohybuje hlaveň pri záklze a predklze. V kolíske je uložené brzdovratné zaradenie. Na kolíske sú umiestnené kolískové čapy, ktoré umožňujú udelenie zvislého námeru hlavne a prenášajú záklzové sily na lafetu. Námer sa nastvuje pomocou segmentu, ktorý je pripevnený na kolísku.

Vyvažovače upraviť

Zostava hlavne, brzdovratného zariadenia a kolísky nemá obvykle ťažisko v mieste kolískových čapov, ale pred nimi. Pre ľahké udeľovanie námeru sa preto táto zostava vyvažuje pomocou pružinových vyvažovačov, ktoré sú jedným koncom opreté o kolísku a druhým koncom o vrchnú lafetu.

Vrchná lafeta upraviť

Vrchná lafeta nesie zostavu hlavne, brzdovratného zariadenia, kolísky, vyvažovačov, lafetového štítu a mieridiel. So spodnou lafetou je otočne spojená zvislým, tzv. pivotovým čapom. Pivotový čap je u niektorých zbraní nahradený guličkovou dráhou (t. j. kosouhlým ložiskom veľkého priemeru). U niektorých protilietadlových diel je na vrchnej lafete umiestnená sedačka mieriča.

Spodná lafeta upraviť

Nesie vrchnú lafetu. Je na nej upevnený podvozok dela a lafetové ramená. Lafetové ramená prenášajú impulz výstrelu do terénu.

Riadidlá a mieridlá upraviť

Riadidlá udeľujú delu námer a odmer otáčaním kolísky v kolískových čapoch a v pivotovom čape. Môžu byť poháňané ručne alebo motorom.

Mieridlá slúžia na zamierenie zbrane na cieľ. Majú rôznu zložitosť – od jednoduchých mieridiel poľných diel, až po zložité elektronické výpočtové systémy protilietadlových diel.

Ďalšie časti dela upraviť

 • Štít chráni obsluhu a ľahko poškoditeľné časti dela pred nepriateľskou paľbou. Čiastočne tiež chráni obsluhu pred prúdom horúcich plynov odrazených od úsťovej brzdy.
 • Nabíjacie mechanizmy uľahčujú prácu obsluhy pri nabíjaní a umožňujú vyššiu rýchlosť paľby
 • Výstroj dela – rôzne opravárenské náradie a pomôcky, ženijné náradie pre prípravu palebného postavenia, ochranné a maskovacie povlaky (plachty), pomôcky pre čistenie dela a podobne.
 • Časovacie mechanizmy používali sa u protilietadlových kanónov, umožňovali manipulačne jednoduché, rýchle a presné časovanie (nastavovanie časových zapaľovačov) protilietadlových časovaných granátov.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.