Delvin (Írske more)

Delvin (angl. Delvin River, ír. An Ailbhine) je rieka vo východnom Írsku. Meria 17,5 km a je hraničnou riekou medzi grófstvami Dublin a Meath.

Pramení severne od obce Garristown v grófstve Fingal. Sprvu tečie na východ a zľava priberá Bartramstown. Od Glebe East už vytvára hranicu medzi správnymi jednotkami Fingal na juhu a Meath na severe. V oblasti Tobeen sa stáča na severovýchod, preteká okrajom obce Naul a v oblasti Reynoldstownu mení smer toku na sever. Nad obcou Stamullin sa stáča na severovýchod, preteká jej okrajom, podteká diaľnicu M1 a k ústiu pokračuje meandrujúc smerom na východ. Do Írskeho mora sa vlieva východne od obce Gormanstown.