Demonym

pomenovanie pre obyvateľa určitého miesta

Demonym je slovo, ktoré pomenúva obyvateľov alebo domorodcov konkrétneho miesta, napríklad mesta, štátu, kontinentu alebo inej zemepisnej oblasti. Zvyčajne sa odvodzuje od názvu miesta.[1]

Napríklad demonymy pre obyvateľov SlovenskaSlovák a Slovenka. Demonym pre obyvateľa Prahy je Pražan, Američan označuje obyvateľa Spojených štátov amerických.

Z demonymu nie je vždy možné rozpoznať, či sa ním myslí geografické miesto pôvodu, etnický pôvod, miesto bydliska alebo občianstvo. Mnoho demonymov sa prekrýva s etnonymom, najmä u etnických skupín s najväčším zastúpením v regióne. Slovák tak môže byť pomenovanie pre obyvateľa Slovenska, ale aj pre príslušníka slovenského národa.

Pri viacslovných pomenovaniach miest vznikne demonym spojením týchto slov, napríklad Slovenskonovomešťan je obyvateľom Slovenského Nového Mesta, Čiernohorec je človek žijúci v Čiernej Hore.

V slovenčine sa pomenovania obyvateľov aj národov, rovnako ako u miest a krajín, píšu s veľkým začiatočným písmenom.[2][3]

Referencie

upraviť
  1. HORECKÝ, Ján. Názvy krajín a ich obyvateľov [online]. 2002. Dostupné online.
  2. Veľké a malé písmená [online]. . Dostupné online.
  3. Pravidlá písania veľkých a malých písmen [online]. . Dostupné online.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Demonym na anglickej Wikipédii.