Denotátor frazémy

Denotátor frazémy je materiálne (komponentné a konštrukčné) stvárnenie frazémy videné vo vzťahu k jej denotátu.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.