Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

rozhlasový zbor

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu je rozhlasový zbor, ktorý pôsobí na scéne slovenskej kultúry už takmer 60 rokov. Jeho zakladateľom bol skladateľ a dirigent, popredná osobnosť slovenského hudobného života Ondrej Francisci. Po jeho odchode (1978) prevzali umelecké vedenie zboru Marián Vach a od roku 1986 Janka Rychlá. Zbor od svojho založenia (1953) nahral viac ako 500 piesní, cyklov pre rozhlasové vysielanie, niekoľko CD a vychoval množstvo popredných umelcov. Spomeňme napríklad Editu Grúberovú, Magdalénu Hajóssyovú či Gabrielu Beňačkovú.