Diadumenianus, celým menom Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus (* 14. september 208 – † 8. máj 218) bol v rokoch 217 – 218 rímsky cisár.

Bol synom rímskeho cisára Macrina Marca Opellia (a neskôr aj jeho spoluvládcom) a Nonie Celsy.

Macrinus viedol v roku 217 boje s partským kráľom Artabanom IV. Po bitke pri meste Nisibis, ktorá nedopadla pre Rimanov dobre, bola uzavretá mierová zmluva (jar 218). Táto zmluva bola pre Rimanov nevýhodná, čo viedlo k nespokojnosti v armáde a k povstaniu, ktoré s cieľom dosadiť na trón svojho vnuka Bassiana začala Julia Maesa so svojimi dcérami. Bassianus bol légiami 16. mája 217 vyhlásený za cisára pod menom Marcus Aurelius Antoninus. Macrinus v snahe o udržanie stability vymenoval svojho syna Diadumeniana za Augusta (vládcu), čím sa snažil Macrinus posilniť svoju dynastiu.

Diadumenianus a jeho otec v rozhodujúcej bitke so stúpencami Bassiana neďaleko Antiochie (v dnešnej Sýrii) utrpeli porážku. Po neúspešnom pokuse o útek boli zajatí a čoskoro, 8. mája 218, zabití.


Diadumenianus
Vladárske tituly
Predchodca
Macrinus
Rímsky cisár
217218
Nástupca
Heliogabalus