Diagram aktivít (angl. activity diagram) je typ diagramu v jazyku UML.

Diagramy aktivít reprezentujú obchodný a operačný model systému.

V UML 1.x je diagram aktivít variáciou stavového diagramu, kde stavy reprezentujú operácie a zmeny reprezentujú aktivity, ktoré nastanú po skončení operácie.

V UML 2.0 sa diagram aktivít podobá na diagram z UML 1.x, jeho sémantika je však založená na Petriho sieti.