Disjunktné pojmy

Disjunktné pojmypojmy, pri ktorých triedy, výsledkom poznania ktorých sú tieto pojmy, neobsahujú nijaký spoločný prvok.

Pojem a jeho negácia sú vždy disjunktné, pretože niet indivídua, ktoré by zároveň malo i nemalo v tom istom ohľade určitý znak.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.