Diskusia:De Wallen

Aktívne diskusie

Ohľadom kategórieUpraviť

  • Milý anonymný redaktor, prečo stále revertujete zaradenie tohto článku v kategórii prostitúcia. Však už keď sa pozrieš na ten obrázok, tak to hovorí za všetko... Rudko 19:32, 23. september 2009 (UTC)
  • Lokality prostitúcie? No to sa fakt zatiaľ mohlo nechať pod všeobecnou kategóriou prostitúcia. Či nie?Rudko 19:54, 23. september 2009 (UTC)
  • Uskutočnila sa výmena názorov odborníkov a po hlbokom zvážení sme dospeli k vedeckému konsenzu, že takéto zaradenie tejto tematickej oblasti bude najväčšmi vyhovovať rôznym kritériám, ktoré nám kladie práca na tejto encyklopédii, a ktoré poťažmo vyplývajú zo závažnosti i spoločenskej užitočnosti témy. Bronto 19:58, 23. september 2009 (UTC)
Späť na stránku „De Wallen“.