Diskusia:Dolina Veľkej hučavy

Pridať diskusiu
Aktívne diskusie

Dolina Veľkého šumu vo Vysokých Tatrách nie je! Správne je to Dolina Veľkej hučavy. Pravdepodobne autor tohto hesla zle preložil poľský názov doliny. Je aj Dolina Malej hučavy. Je to nepodarok, ktorý treba OPRAVIŤ alebo vymazať! Keď bude heslo vymazané urobím nové.--Tatransky (diskusia) 14:44, 9. august 2017 (UTC) Pozri: [1]

ReferencieUpraviť

  1. BOHUŠ, Ivan. Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. 1. vyd. Tatranská Lomnica : ŠL TANAPu, 1996. ISBN 80-967522-7-8. S. 457.
článok som presunul na nový názov, môžeš ho upraviť. --Gepetito (diskusia) 14:48, 9. august 2017 (UTC)
Ďakujem.Dobre--Tatransky (diskusia) 14:53, 9. august 2017 (UTC)
V roku 1995 názvoslovná komisia zložená z odborníkov, jazykovedcov a historikov vydala zoznam pomenovaní tatranských reálií, ktorý vychádzal z historických prameňov, a z doteraz zaužívaných názvov, ktoré im dali obyvatelia podtatranských obcí, horskí vodcovia, vedci z minulých storočí, prví dobyvatelia tatranských štítov, dolín, lesníci atď. V roku 1996 vyšla oficiálna knižka OD A PO Z o názvoch Vysokých Tatier, ktorej autorom je tatranský historik Ivan Bohuš. Ten spracovával historické i súčasné podklady pre komisiu, ktorá potom názvoslovie oficiálne kodifikovala. Z čoho vychádzali pracovníci ÚGaK neviem. Je ich názvoslovie uzákonené? Alebo si každý, ako to už býva zvykom na Slovensku presadzuje svoju pravdu. Takmer všetky názvy, ktoré sa dotýkajú Vysokých Tatier, sú upravené podľa zoznamu tejto odbornej tatranskej komisie. ak to nie je správne, tak potom ich treba odstrániť a nahradiť tými, ktoré uvádzajú pracovníci ÚGaK. Len vo Vysokých Tatrách je ich 2141. A ďalšie desaťtisíce na Slovensku. Či ich všetky majú v ÚGaK neviem. nikde na Slovensku sa detailne nevenujú regionálnym názvom tak ,ako vo Vysokých Tatrách. Všetky tatranské sú podopreté serióznym výskumom. Je to tak aj v prípade názvov, ktoré uvádza ÚGaK? A čo tak popri historických a správnych tatranských názvoch uvádzať aj tie bratislavské s uvedením internetového prameňa? Ak to niekto v najbližších rokoch prepracuje zaslúži si pochvalu. Ale kto rozhodne, čo je správne? A ešte k tej hučave. Ak je na zozname ÚGaK tak potom tam alebo zmätky alebo sa tomu nevenujú s patričnou pozornosťou. Čo sa v Tatrách nemôže stať. --Tatransky (diskusia) 17:07, 10. august 2017 (UTC)
Späť na stránku „Dolina Veľkej hučavy“.