Diskusia:Farizej

Pridať diskusiu
Aktívne diskusie

Farizeji a kresťanstvoUpraviť

Mt 23:2-3 Ježiš Kristus : "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. ... "

Tento odsek zo Svätého Písma doslovne a jasne vysvetluje prečo Ježiš kritizuje farizejov. Problém nie je ani tak v náuke farizejských škôl(na rozdiel od Saducejov) ale v príklade, ktorý dávajú ľuďom. Preto sú nazývaní pokrytcami.

Autor článku vo svojej kritike úvádza nesprávny pohľad Evanjelia na farizejov. Podobnosť názorov Ježiša Krista a farizejov vôbec nedokazuje skreslenosť pohľadu Evanjelia na farizejov, naopak dokazuje vyššie uvedený citát z Biblie. Jednoducho argumenty, ktoré poukazujú na podobnosť názorov sú bezvýznamné pokial sa tým snažia dokázať skreslenosť obrazu farizejov v evanjeliu. žiadam preto upraviť časť článku

Isidoros47 22:45, 7. január 2008 (UTC)

"Začiatok evanjelia tejto nedele nám pomáha skorigovať rozšírený predsudok: „V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.“ Ak čítame evanjelium z istého uhla, skončíme s tým, že urobíme z farizejov prototyp všetkých zlých vlastností: pokrytectva, dvojjazyčnosti, falošnosti; Ježišových nepriateľov par excellence. Výrazy „farizej“ a „farizejský“ sa dostali do slovníka mnohých jazykov s negatívnym podtextom. Takáto predstava farizeja nie je správna. Iste boli medzi nimi mnohí, ktorí zodpovedali tomuto negatívnemu obrazu a práve s nimi mal Ježiš vážne problémy. Ale nie všetci z nich boli takíto. Nikodém, ktorý prichádza navštíviť Ježiša v jednu noc a ktorý ho neskôr obhajuje pred veľradou, bol tiež farizej (porov. Jn 3,1; 7,50 ff.). Šavol bol farizejom pred svojím obrátením a bol iste úprimným a horlivým človekom, hoci na zlej ceste. Gamaliel, ktorý bránil apoštolov pred veľradou bol tiež farizej (porov. Sk 5,34 ff.)." Podrobnejšie o farizejoch Ja by som to nechal v takej podobe, ako to je, prípadne uviesť do nejakého kontextu. Ide o podobný predsudok, ktorý v konečnom dôsledku viedol k prenasledovaniu Židov kresťanmi, pritom kto nenávidí Židov nenávidí i Ježiša a všetkých apoštolov, ktorí boli Židia. --Otm 13:17, 8. máj 2008 (UTC)

Späť na stránku „Farizej“.