Diskusia:Tatári (etnikum)

Pridať diskusiu
Na tejto stránke nie sú žiadne diskusie.

Dovoľujem si čo-to doplniť k článku o Tatároch. Rád by som upresnil, že nie je celkom jasné aké etnikum "Tatári" vlastne boli. Je pravdepodobné, že išlo o príslušníkov kmeňa Ta-Ta-Mongol, ktorý kočoval na severnom pohraničí Číny. Číňania slovom Ta-Ta označovali kočovných nájazdníkov zo severu a toto pomenovanie možno chápať v zmysle antického "barbar". Ta-Ta-Mongoli zajali a zavraždili Yesujeja otca neskoršieho zjednotiteľa mongolských kmeňov Temudžina-Džingischána (Vládcu zeme a oceána), ktorý dal príkaz na vyvraždenie tohto kmeňa. Ta-Ta-Mongoli boli v roku 1198 porazení a zvyšky ich bojovníkov začlenil Džingischán do svojho vojska, kde pre svoje skvelé bojové vlastnosti slúžili predovšetkým ako jednotky úderného predvoja. Takto sa Ta-Ta-Mongoli, už ako Tatári, dostali počas ničivých nájazdov Batu Chána do povedomia európskych národov.

Dobrý deň. dopniť môžete informácie priamo v článku, na tom je wiki vlastne založená. Prosím vždy doplniť i zdroj, odkiaľ ste čerpal. S pozdravom --Rádiológ 10:01, 8. apríl 2009 (UTC)
Späť na stránku „Tatári (etnikum)“.