Dispozícia (architektúra)

Dispozícia alebo architektonická dispozícia (z lat. dispositio – usporiadanie, rozvrh, osnova) je pôdorysný a výškový rozvrh stavby, usporiadanie objemov, hmoty a jej priestoru. Je jedným z dôležitých písmen architektonickej abecedy spolu so správnou funkciou a konštrukčno-materiálovým riešením

Dispozícia je ovplyvňovaná požadovanou úžitkovou funkciou stavby, estetickými i slohovými predstavami, dobovou módou a individuálnym zameraním architekta. Graficky je architektonická dispozícia zachytená v plánoch, poprípade v projektovej dokumentácii. Rozvíjala sa v každom slohovom období, jej vývoj je možné nepretržite sledovať v priebehu rôznych slohov až do konca 18. storočia najlepšie na dispozícii kresťanských kostolov, neskôr i na dispozícii verejných stavieb.

Racionálna a komfortná dispozícia je jedným z cieľom architekta, ako dosiahnuť umelecké a zároveň funkčné architektonické dielo svojich dôb. Architektonická dispozícia je súčasťou troch bodov, ktoré sformuloval sám Marcus Vitruvius Pollio a na ktoré architekt musel pozerať bez ohľadu na dobu vzniku stavby.

Urbanistická dispozícia zahŕňa aj rozloženie a usporiadanie jednotlivých stavieb v širšom meradle urbanistického priestoru

Referencie

upraviť