Disproporcionácia alebo preskupovanie alebo zriedkavo dismutácia môže byť:

  • a) rozpad jednej zlúčeniny pozostávajúcej z dvoch molekúl na dve molekuly dvoch rôznych zlúčenín
  • b) oxidačno-redukčná reakcia, pri ktorej 1 látka prijíma i odovzdáva elektrón, teda rovnaké ióny alebo atómy toho istého prvku podliehajú oxidácii i redukcii. Napr.:
    • Cl2 + H2O → HClO + HCl
    • 2 C6H5-CH=O → C6H5-CH2-OH + C6H5-COO
    • 3 K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH
    • 3 HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O