Divadelná sezóna je prevádzkové obdobie divadla, ktoré vychádza z existencie divadelných prázdnin v letných mesiacoch. Divadelná sezóna začína v septembri a končí v júni nasledujúceho roka, a teda sa nekryje s kalendárnym ani fiškálnym rokom. Divadelné prázdniny nie sú totožné s dovolenkou divadelných pracovníkov, keďže divadelná prevádzka sa zväčša začína už v polovici augusta, sériou tzv. oprašovacích skúšok.