Divertikulóza hrubého čreva alebo divertikulárna choroba je časté ochorenie vo vyspelých krajinách. Ide o tvorbu vychlípenín (vačkov) v stene hrubého čreva. V najväčšej miere sa vyskytujú v poslednom úseku hrubého čreva – esovitej kľučke (colon sigmoideum). Vznikajú vyklenutím sliznice pod tlakom obsahu čreva spravidla v miestach, kde je stena čreva najslabšia – v miestach prechodu ciev cez črevnú stenu a v medzerách medzi zväzkami svaloviny. Príčinou býva porucha vyprázdňovania u osôb, ktoré konzumujú stravu s malým podielom nestráviteľných zvyškov, produkujúcu tuhú, málo objemnú stolicu, ktorá sa vyprázdňuje pod vyšším tlakom.

Divertikly hrubého čreva
Divertikly hrubého čreva, zobrazené pri vyšetrení kontrastnou látkou (irigoskopicky): drobné biele okrúhle útvary, viditeľné hlavne na pravej strane obrázka.

Divertikulóza postihuje hlavne staršie osoby. Rizikovými faktormi sú sedavý spôsob života, obezita, fajčenie a strava, produkujúca málo objemnú stolicu. Divertikulóza je prevažne bezpríznaková, ale podkladom pomerne častého zápalového ochorenia – divertikulitídy. Menej často sú divertikly zdrojom krvácania, zriedkavo dochádza k prederaveniu (perforácii). Diagnóza sa najčastejšie stanovuje na základe nálezu irrigoskopického alebo kolonoskopického vyšetrenia. Liečba, zabraňujúca zväčšovaniu rozsahu ochorenia a komplikáciám, spočíva hlavne v úprave stravovacích návykov a životného štýlu.

Terminológia je nejednotná. Väčšinou sa rozdeľuje na nekomplikovanú (asymptomatickú) divertikulózu a komplikovanú (symptomatickú) divertikulózu. Nekomplikovaná divertikulóza sa neprejavuje príznakmi a býva najčastejšie zistená ako náhodný nález pri kolonoskopickom vyšetrení. Komplikovaná divertikulóza sa môže prejavovať chronickou bolesťou brucha, krvácaním do stolice a akútnym zápalom niektorého z divertiklov – divertikulitídou, spravidla akútnou ľavostrannnou divertikulitídou.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť