Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave

Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (po franc. COnvention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires, skratka COTIF) je mnohostranná otvorená medzinárodná zmluva, ktorá bola podpísaná v roku 1980 v Berne a revidovaná vo Vilniuse v roku 1999. Dohovor má sedem dodatkov :

  • A - CIV - Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave osôb
  • B - CIM - Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru
  • C - RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
  • D - CUV - Jednotné právne predpisy pre zmluvy o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej preprave
  • E - CUI - Jednotné právne predpisy pre zmluvy o používaní infraštruktúry v medzinárodnej železničnej preprave
  • F - APTU - Jednotné právne predpisy pre prehlasovanie technických noriem za záväzné a pre prijímanie jednotlivých technických predpisov pre želežničný materiál určený na používanie v medzinárodnej doprave
  • G - ATMF - Jednotné právne predpisy pre technickú admisiu železničného materiálu určeného na používanie v medzinárodnej doprave

Externé odkazyUpraviť