Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Dohovor o ochrane európskych voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných stanovíšť (angl. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), známy aj ako Bernský dohovor, je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ochrany prírody. Uzavretý bol 19. septembra 1979 v Berne vo Švajčiarsku a do platnosti vstúpil 1. júna 1982.

Krajny, ktoré ratifikovali dohovor

Slovenská republika podpísala Dohovor 28. apríla 1994. Ratifikačnú listinu podpísal prezident SR 15. augusta 1996. Slovensko sa tak stalo členskou krajinou Dohovoru s účinnosťou od 1. januára 1997.[1][2]

Dohovor už podpísalo 47 členských štátov Rady Európy (vrátane mimoeurópskych štátov Azerbajdžan a Gruzínsko), päť nečlenských štátov (Bielorusko, Burkina Faso, Maroko, Senegal a Tunisko) a Európske spoločenstvo.

Referencie upraviť

  1. Bernský dohovor [online]. [Cit. 2016-05-28]. Dostupné online.
  2. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-19]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • HOSKOVEC, Ladislav. Nejvzácnější rostliny Evropy [online]. Botany.cz, 19. júl 2007, [cit. 2008-01-13]. Dostupné online.
  • Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats [online]. Rada Európy, [cit. 2008-01-13]. Dostupné online.

Zdroj upraviť