Doktor farmácie

Doktor farmácie skrátene PharmDr. získavajú absolventi magisterského štúdia farmácie po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky. Uvádza sa pred menom nositeľa. Na Slovensku takéto štúdium umožňuje Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave[1] a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach[2].

ReferencieUpraviť

  1. Rigorózne konanie [online]. www.fpharm.uniba.sk, [cit. 2017-02-07]. Dostupné online.
  2. Informácie pre uchádzačov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach [online]. www.uvlf.sk, [cit. 2017-02-07]. Dostupné online.