Dopyt (nespisovne dotaz; angl. query) je presná žiadosť vyhľadania informácií z databáz a informačných systémov. Klient databázového servera (program alebo osoba) posiela na server dopyt, na ktorý server odpovedá a posiela požadované dáta (výsledok dopytu). Dopyt môže slúžiť na výber, mazanie, pridávanie alebo zmenu dát.

Príklad jazyka, ktorý je založený na dopytoch, je SQL. Menej známe sú QBE alebo XQuery.

Príklad dopytu v jazyku SQL:

SELECT meno, priezvisko
FROM Osoba