Drienok, staršie označovaný ako Drieňok, je potok v Gemeri, preteká územím okresov Revúca a Rimavská Sobota.[1] Je to pravostranný prítok (Západného) Turca a meria 8,8 km.

Pramení v Revúckej vrchovine, v podcelku Železnícke predhorie[2], na západnom svahu vrchu Dúbrava (Kriváňová; 546,0 m n. m.), južne od obce Ratkovská Suchá, v nadmorskej výške okolo 420 m n. m. Najprv tečie juhojuhovýchodným smerom, pričom na strednom toku vytvára hlbšie zarezané údolie so strmými brehmi, s prejavmi eróznej činnosti zrážkovej vody (rokle) a osamelými skalnými bralami. Nižšie, priamo pod hradom Drienok, priberá sprava prítok (299,3 m n. m.) od obce Lipovec a prudko sa stáča na severovýchod. Na dolnom toku už tečie rozšíreným údolím, zľava priberá prítok spod Rúbane (479,2 m n. m.) a vteká na územie Železníckej brázdy. Z ľavej strany priberá vedľajšie rameno Turca, stáča sa na východ a sprava priberá ešte kratší prítok. Pri samote Španopoľský mlyn, juhovýchodne od obce Rybník, sa v nadmorskej výške okolo 248 m n. m. vlieva do (Západného) Turca.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.