Drsnosť (materiál)

Drsnosť je stredná hodnota nerovností povrchu. Je jemnejšia ako tolerancia a udáva sa v mikrometroch. Značka je Ra.

Meranie upraviť

Meria sa drsnometrom.