Druhé pokračovanie Kosmovo

Druhé pokračovanie Kosmovo[1]:75-191 je text letopisného zvodu, obsiahnutý v tzv. Dražickom kódexe, ktorý bol pred rokom 1343 spísaný pre pražského biskupa Jána IV. z Dražíc. Tento kódex obsahuje odpis Kosmovej kroniky, výpisky z Jarlochovho letopisu[2], podrobné svedectvo o činnosti dekana pražskej kapituly svätého Víta a ďalšie chronologické poznámky. Toto dielo, súčasť pokračovaní Kosmových, zďaleka nedosahuje úroveň Kosmovej kroniky[3] a nové vrcholy česká stredoveká historiografia dosiahla až po dvoch storočiach na začiatku 14. storočia v Zbraslavskej a Dalimilovej kronike.

Druhé pokračovanie bolo bádateľmi (Palacký, Köpke, Tomek) delené na nasledovné časti[1]:7:

Druhé pokračovanie Kosmovo a Uhorsko

upraviť

Kronika opisuje vojny Přemysla Otakara II. s Uhorskom, najmä bitku pri Kressenbrune[1]:118-128 v roku 1260 a bitku na Moravskom poli[1]:147-149 v roku 1278.

Referencie

upraviť
  1. a b c d HRDINA, Karel; TOMEK, Václav Vladivoj; BLÁHOVÁ, Marie. Pokračovatelé Kosmovi. Praha : Svoboda, 1974.
  2. Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha : Argo, 2012. ISBN 978-80-257-0885-9.
  3. KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: Od počátku národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-252-9. S. 27–30.