Dryopitek (lat. Dryopithecus) je vyhynutý rod z čeľade dryopitekovité resp. z čeľade hominidi (Hominidae). V niektorých systémoch sa zaraďuje ako jediný rod podčeľade dryopitekorodé (Dryopithecinae) či skupiny (tribu) Dryopithecini.

Druhy:

Znaky dryopiteka:

  • oblé diafýzy (stredné časti dlhých kostí končatín) a kĺby ako u dnešných ľudoopíc
  • tenká zubná sklovina
  • zmenšené cingulum
  • Dryopithecus fontani: štruktúra končatín svedčí o štvornohom pohybe, noha mala znaky svedčiace o možnosti vyvinuúť sa na ľudskú nohu