Dvojjazykovosť

Dvojjazykovosť je stav spoločnosti, keď dva národné jazyky fungujú ako rovnoprávne a rovnocenné prostriedky komunikácie.

ZdrojeUpraviť