Dvojradový motor je radový piestový spaľovací motor s valcami v dvoch radoch.[1]. Rady valcov môžu byť rovnobežné, rôznobežné, alebo ležať v spoločnej rovine.

16-valcový dvojradový motor Bugatti s valcami do U

Do skupiny dvojradových motorov patria:

Referencie Upraviť

  1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.