Dynastia Hårfagre (Haarfagr) je názov nórskej kráľovskej dynastie. Keďže Harald I. Krásnovlasý (Hårfagre) odvodzuje svoj pôvod od dynastie Yngling, nazývajú sa králi tejto dynastie niekedy aj Ynglingovci.

Najmä na konci dynastie sa mocenské pomery značne skomplikovali a preto je stanoviť jednoznačný koniec dynastie pomerne ťažké.

Králi: