EPS (súborový formát)

EPS (skratka pre Encapsulated PostScript) je univerzálny typ súboru, ktorý je využívaný pri posielaní dokumentov do tlačiarní. EPS súbory sú viac-či-menej samostatné, racionálne predvídateľné PostScript dokumenty, ktoré popisujú, obrázok alebo kresbu, a môžu byť umiestnené v inom PostScriptovom dokumente. Formát súboru je založený na podskupine jazyka PostScript. Slúži na výmenu grafických dát medzi rôznymi aplikáciami. Formát EPS bol vytvorený spoločnosťou Adobe a slúžil ako základ pre vytvorenie raných verzií formátu Adobe Illustrator.