EPS (súborový formát)

EPS (skratka pre Encapsulated PostScript) je univerzálny typ súboru, ktorý sa využíva pri posielaní dokumentov do tlačiarne. Súbory EPS sú viac-menej samostatné, racionálne predvídateľné PostScript dokumenty, ktoré opisujú, obrázok alebo kresbu a dajú sa umiestniť do iného PostScriptového dokumentu. Formát súboru je založený na podskupine jazyka PostScript. Slúži na výmenu grafických údajov medzi rozličnými aplikáciami. Formát EPS vytvorila spoločnosť Adobe a slúžil ako základ na vytvorenie skorších verzií formátu Adobe Illustrator.