Emocionálny kvocient

číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu
(Presmerované z EQ)

Emocionálny kvocient alebo emočný kvocient, skr. EQ, je číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu (medziľudskú, spoločenskú) inteligenciu. Emocionálna inteligencia je schopnosť jedinca rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spoločnosti, udržiavať vzťahy a z toho vyplývajúca schopnosť uspieť v spoločnosti.

Na meranie výšky emocionálneho kvocientu sa používa EQ test.

EQ (na rozdiel od IQ - inteligenčného kvocientu, ktorý dokážeme zmeniť len nepatrne) je možné počas života postupne rozvíjať, formovať a zvyšovať, a to napríklad pomocou tréningov rozvoja emocionálnej inteligencie.

Pozri ajUpraviť