Ecoutizmus je sexuálna deviácia spočívajúca v počúvaní magnetofónovych záznamov so zvukmi koitu a pod.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.