Efezská škola

Efezská škola bola veľká a početná škola strogréckeho filozofa Hérakleita z Efezu, ktorá trvala až do čias Aristotelových. Z Herakleitovych žiakov poznáme iba Kratyla.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.