Ekonomická tabuľka

Ekonomická tabuľka (po francúzsky Tableau économique) od F. Quesnayho bolo prvé zobrazenie hlavných vzťahov v celkovom ročnom procese kapitalistickej reprodukcie. Bolo vypracované v r. 1758 v podobe tabuľky poddávajúcej prehľad o pohybe ročného produktu národnej výroby tak, že umožňuje reprodukciu v predošlom meradle. Quesnayho Ekonomická tabuľka obsahuje prvé stopy národného účtovníctva.

Ilustrácia z pôvodného vydania

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.