Elastické väzivo alebo žlté väzivo je tuhé väzivo, v ktorého zložení dominujú elastické vlákna; tie sú príčinou jeho žltkastej farby. Jeho hlavnou vlastnosťou je pružnosť.
Tvorí niektoré väzy – napr. ligamentum flavum v oblasti chrbtice, ligamentum nuchae a ligamentum stylohyoideum. Podieľa sa aj na stavbe stien veľkých tepien.

Zdroj upraviť