Elastomér alebo elast je prírodný alebo syntetický polymérny materiál, ktorý pozostáva z dlhých lineárnych makromolekulových reťazcov náhodne usporiadaných do prepletených klbiek, je veľmi elastický a má teplotu prechodu do sklovitého stavu nižšiu ako 20 stupňov Celzia. Inými slovami je elastomér súhrnné označenie pre kaučuky a kaučukom podobné látky.

Elastoméry pri vysokých teplotách nestrácajú elastické vlastnosti. Pri nízkych teplotách sa správajú elasticky ako oceľ, pri veľmi nízkych sú sú tvrdé ako sklo. Po uvoľnení napätia sa vracajú do pôvodnej formy (kaučuk, guma)

Elastoméry sa používajú v spojení s inými látkami na výrobu pneumatík, izolácií káblov, podlahových krytín, hadíc, obuvi, rukavíc, srdcových chlopní, kolenných punčoch, bedrových pásov a podobne.