Elektroencefalografia

Elektroencefalografia (EEG) je vytváranie elektroencefalogramu (takisto skratka EEG), teda zápis synaptických potenciálov nervových buniek mozgu. Snímacie elektródy môžu byť umiestené na povrchu kože hlavy (elektroencefalograf v užšom zmysle, skalpový elektroencefalograf, EEG) alebo sú v kontakte s mozgovou kôrou (elektrokortikogram) alebo ide o hĺbkové elektródy (pri operáciách - stereoencefalogram).

Pri vyšetrení skalpovým EEG sa na hlavu nasadia čiapku s elektródami, cez ktoré komunikuje prístroj s mozgom. Samotné vyšetrenie nie je bolestivé, ale po vyšetrení sa môžu vyskytnúť silné bolesti hlavy. Pri vyšetrení sa používajú aktivačné metodiky ako hyperventilácia (hlboké dýchanie asi 5 min.) a fotostimulácia.