Elidsko-eretrijská škola

Elidská škola alebo elidsko-eretrijská škola bola jedna zo sokratovských škôl, ktorej prívržencami boli: Faidón z Elidy, Menedemos, Asklepiades z Eretrie. Zachovali sa o nej len útržkovité správy; svojimi názormi sa podobala megarskej škole.

Stúpenci elidsko-eretrijskej školy sa zaoberali prevažne etickými otázkami. Menedemos tvrdil, že všetky rôznorodé cnosti majú jednotný základ, a preto ich možno redukovať na jediné dobro, ktoré je vlastne rozumom postihnuteľnou pravdou. Menedemovi pripisujú aj názor, že všeobecné vlastnosti vecí samostatne nejstvujú, prejavujú sa iba v jednotlivých konkrétnych veciach.

Externé odkazy

upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.