Embryológia je náuka o individuálnom vývoji organizmov od oplodnenia vajíčka až po životaschopného jedinca. Podľa skúmaných objektov je embryológia rastlín, živočíchov a človeka. Jedným zo zakladateľov embryológie je Karl Ernst von Baer.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.