En passant alebo branie mimochodom je ťah v šachu, ktorý môže hráč vykonať bezprostredne po ťahu súpera pešiakom zo základného radu o dve políčka vpred, ak tento pešiak prechádza pomimo jeho pešiaka. Hráč môže súperovho pešiaka vziať takzvane mimochodom, čiže ako keby bol tento pešiak ťahal iba o jedno políčko vpred.

Hráč môže, ale nemusí využiť možnosť vziať mimochodom. Táto možnosť však v ďalšom ťahu zaniká (ak hráč vykoná iný ťah, v ďalšom ťahu už nemôže daného pešiaka brať mimochodom).

abcdefgh
8
c4 čierny Pešiak
d2 biely Pešiak
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
c4 čierny Pešiak
d4 biely Pešiak
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
abcdefgh
8
d3 čierny Pešiak
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh