Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

slovenská dvojdielna odborová encyklopédia

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je slovenská dvojdielna odborová encyklopédia, ktorá (podľa vlastnej charakteristiky, 1. diel, s. 5.) sprístupňuje „najdôležitejšie poznatky slovenskej etnografie a folkloristiky i príbuzných spoločenskovedných disciplín o ľudovej kultúre Slovenska“. Vyšla v roku 1995 vo vydavateľstve Veda. Vedúci redakčného kolektívu boli Ján Botík a Peter Slavkovský. Prvý zväzok obsahuje heslá A-O, druhý P-Ž.

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska začala vznikať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vo vtedajšom Národopisnоm ústavе SAV (od roku 1994 Ústav etnológie SAV). Autorom koncepcie bol Adam Pranda, neskôr vznikla samostatná pracovná skupina, ktorú viedol J. Botík a po jeho odchode na iné pracovisko P. Slavkovský, pod ktorého vedením bol projekt úspešne ukončený.[1] Na tvorbe sa celkom podielalo 142 autorov. Na konci každého dielu je zoznam autorov a nimi vytvorených hesiel.

Heslá sú rozdelené do piatich tématických oblastí (1. diel, s. 6.)[2]:

 • teória a dejiny národopisnej vedy
  • teória a metodológia
  • dejiny etnografie a folkloristiky
  • etnická história a štruktúra Slovenska
  • aplikované odvetvia národopisu a príbuzné vedné disciplíny
 • materiálová kultúra
  • pestovanie plodín
  • lúčne a pasienkové hospodárstvo, chov zvierat
  • zberné a koristné hospodárstvo
  • získavanie surovín a ich domácke, remeselné a manufaktúrne spracovanie
  • transport
  • obchod
  • strava
  • odev
  • sídla, staviteľstvo
  • bývanie
 • spoločenská kultúra
  • rodina
  • príbuzenstvo
  • obyčajové právo
  • morálka, etika
  • obec
  • robotnícka kultúra
 • obradová kultúra
  • predstavy o svete, ľudová viera
  • náboženstvo
  • kalendárne a pracovné obyčaje
  • rodinné obrady
  • etnomedicína
  • metrológia
 • umelecká kultúra
  • všeobecná teória
  • obradový folklór
  • slovesný folklór
  • hudobný folklór
  • tanečný folklór
  • výtvarné umenie

Na konci 2. dielu je umiestnený rozsiahly register, ktorý umožňuje nájsť pojmy, ktoré nie sú spracované v samostatných heslách, ale v rámci iných.

Z recenzií

upraviť

Pripomienky v recenzii uverejnenej v časopise Slavica Slovaca sa týkali skôr formálneho spracovania.[2]

V inej recenzii autor uviedol: „Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je dielo, ktoré ako podobné slovníkové a encyklopedické diela, je trvalý zdroj informácií ako pre vedecké bádanie, tak aj pre kultúrne spoločenské využite. Jej význam pre rozvoj slovenského národopisu je v tom, že podáva komplexný obraz o súčasnom stave poznania slovenskej ľudovej kultúry, z ktorého možno vyvodzovať rozhodnutia o ďalších bádateľských zámeroch od teoretického výskumu po výskumne-dokumentačnú činnosť v teréne.“[1]

Referencie

upraviť
 1. a b JANČÁŘ, Josef. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Národopisná revue, 1997, roč. 7, čís. 1, s. 52-53. Dostupné online [cit. 2014-12-28]. ISSN 0862-8351. Archivované 2015-04-02 z originálu.
 2. a b BALLEKOVÁ, Katarína. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Zv. 1, 2. Slavica Slovaca, 1997, roč. 32, čís. 1, s. 67-69. Dostupné online [cit. 2014-12-28]. ISSN 0037-6787.

Bibliografický odkaz

upraviť
 • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1995. 484 s. ISBN 80-224-0234-6.
 • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1995. 448 s. ISBN 80-224-0235-4.