Encyklopédia Slovenska

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom. Vychádzala v rokoch 1977 – 1982 vo vydavateľstve Veda Slovenskej akadémie vied. Je to „najúplnejší a najvšestrannejší prameň poznatkov o Slovensku“[1], avšak „napriek tomu, že je odrazom ideologicky poznačenej doby, je dodnes neprekonaným prameňom základných informácií o Slovensku, jeho prírode, kultúre a dejinách i dôstojným reprezentantom slovenskej národnej vedy i kultúry“[2]. Obsahuje vyše 20 000 hesiel a vyše 7 000 ilustrácií. Výkonným redaktorom bol Jozef Veľký a od roku 1979 Jozef Vladár.

Encyklopédia Slovenska

Náklad každého dielu bol 60 000 kusov, 2. vyd. I. dielu 12 000 kusov.

číslo
zväzku
heslá počet strán počet ilustrácií počet tabuliek počet strán
farebných príloh
rok vydania
I. A – D 624 1 032 128 096 1977
II. E – J 536 0 980 087 048 1978
III. K – M 656 1 471 070 048 1979
IV. N – Q 600 1 083 095 096 1980
V. R – Š 792 1 435 118 176 1981
VI. T – Ž, Doplnky 776 1 261 108 076 1982

Zdroje upraviť

  1. Veda, vydavateľstvo SAV. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok VI T-Ž. Bratislava : Veda, 1982. 776 s. S. 262.
  2. Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 105.

Bibliografický odkaz upraviť

  • Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s.
  • Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II. E – J. Bratislava : Veda, 1978. 536 s.
  • Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok III. K – M. Bratislava : Veda, 1979. 656 s.
  • Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok IV. N – Q. Bratislava : Veda, 1980. 600 s.
  • Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V. R – Š. Bratislava : Veda, 1981. 792 s.
  • Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok VI. T – Ž. Bratislava : Veda, 1982. 776 s.
  • Encyklopédia Slovenska. 2. nezm. vyd. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1985. 624 s.

Externé odkazy upraviť