Encyklopédia slovenských spisovateľov

Encyklopédia slovenských spisovateľov je slovenská dvojzväzková špecializovaná encyklopédia, ktorú vydalo vydavateľstvo Obzor v roku 1984. Vyšla v rámci edície Encyklopédie vydavateľstva Obzor v náklade 35 000 kusov (každý zväzok).

Encyklopédia slovenských spisovateľov „má podrobne spracované heslá s osobitným súpisom diela a literatúry o spisovateľovi“.[1]

Konečný dátum pre spracovanie údajov bol 31. december 1980, časový záber bol od čias Veľkej Moravy po súdobú literatúru. Encyklopédia je rozdelená na tri časti. Prvá časť je slovník slovenských spisovateľov (celý 1. zväzok a s. 5 - 281 v 2. zväzku). Druhá obsahuje heslá o slovenskom literárnom živote: časopisy, významné edície, vydavateľstvá, zborníky a podobne (s. 282 - 512 v 2. zväzku). Tretiu časť tvorí sumarizujúca stať s názvom „Slovenská literatúra“ (s. 513 - 534 v 2. zväzku). Encyklopédia slovenských spisovateľov celkovo obsahuje vyše 1200 hesiel.

Na diele pracovalo 88 literárnych historikov a kritikov pod vedením Karola Rosenbauma.

Referencie

upraviť
  1. KOVÁČ, Mišo A. Biografia a sociografia. Biografické štúdie, 2009, čís. 29, s. 13 - 19. Dostupné online [cit. 2014-06-12]. ISSN 0067-8724.

Bibliografický odkaz

upraviť
  • Encyklopédia slovenských spisovateľov. Ed. Karol Rosenbaum. 1. vyd. Zväzok 1. : A – O. Bratislava : Obzor, 1984. 484 s.
  • Encyklopédia slovenských spisovateľov. Ed. Karol Rosenbaum. 1. vyd. Zväzok 2. : P – Ž. Bratislava : Obzor, 1984. 536 s.